សារនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ

សាររបស់នាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ

ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ ចំពោះការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេសដ៍ សើស្បែក និងកាមរោគ។

គេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ បានផ្តើមដំណើរការនៅឆ្នាំ២០០៦ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មាននិង ទិន្នន័យ​ជា​ច្រើន​ដែល​ផ្តោត​លើ​ការ​ងារ​គ្រប់​គ្រង​កម្ម​វិធី​បង្ការ ថែ​ទាំ​ព្យា​បាល​ជំងឺ​អេដស៍ ជំងឺ​កាម​រោគ នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា។ ពត៌​មាន​ទាំង​អស់​នេះ​គឺ​ជា​ព័ត៌មាន​ផ្លូវ​ការ​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​ការ​អង្កេត​ជា​ប្រ​ចាំ (Routine Surveillance: HSS,BSS,SSS) របាយ​ការណ៍​របស់​កម្ម​វិធី​ជាតិ (Routine Reporting System) ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ តាម​បែប​បទ​វិទ្យា​សាស្រ្ត និង​ប្រពន័្ធ​ព័ត៌មាន​ជា​ផ្លូវ​ការ​របស់​អង្គការ​ជាតិ និង អន្តរ​ជាតិ​ផង។

ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​សកម្ម​ភាព​របស់​ផ្នែក​ជំនាញ​នានា​នៃ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ជាតិ​ត្រូវ​បាន​ធើ្វ​បច្ចុប្បន្នភាព​រៀង​រាល់​ខែ​ផង​ដែរ។ ក្នុង​ឱ​កាស​នេះ​ខ្ញុំ​សូម​ថ្លែង​នូវ​អំណ​រ​គុណ​យ៉ាងជ្រាល​ជ្រៅ​ជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ដែល​បាន ចូល​រួម​ផ្តល់​ពត៌​មាន និង​ទិន្ន​ន័យ​ដល់​គេហ​ទំពរ័​របស់​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ជាតិ ​ហើយ​ខ្ញុំ​សូម​សំដែង​នូវ​ជំនឿ ជឿ​ជាក់​ថា ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី និង​បន្ត​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន​នឹង​ទិន្នន័យ​ដល់​គេហ​ទំព័រ​នេះ។

ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អ្នក​នាង​កញ្ញា ប្រើ​ប្រាស់​គេហ​ទំព័រ​របស់ មជ្ឈ​មណ្ឌល​ជាតិ​ដោយ​ផ្តល់​ផង​ដែរ​នូវ​មតិ​ និង​អនុ​សាសន៍​ក្នុង​ការ​កែ​លម្អ​នូវ​ចំណុច​ខ្វះ​ខាត​នៃ​គេហ​ទំព័រ​នេះ។ យើង​ខ្ញុំ​សូម​ស្វា​គមន៍​នូវ​រាល់​មតិ​និង​អនុ​សាសន៍​ទំាង​អស់​ដោយ​រីក​រាយ​និង​សូម​ថ្លែង​នូវ​អំណរ​គុណ​ទុក​ជា​មុន។

វេជ្ជបណ្ឌិត លី ពេញស៊ុន

នាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ